De eerste behandeling duurt tussen 1 à 1,5 uur. Hierbij wordt eerst een uitgebreide anamnese afgenomen en vervolgens een lichamelijk onderzoek en de voor acupunctuur belangrijke pols- en tongdiagnose. Hierna wordt er een behandelplan opgesteld en met de behandeling aangevangen.
De behandeling bestaat uit acupunctuur maar kan ondersteund worden met kruiden en of fysiotherapie. Na 5 behandelingen evalueren we de resultaten en besluiten we of de behandeling doorgezet moet worden.